S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H I N D B Y...1874. 12. 15 - 1947. 12. 31

Poststämplar - Brev - Reketikett - Tidtabel - Skånes Postanstalter -Till första sidan.

 

Stinsen Anders Johansson fick 300: kr. extra av postverket utöver sin lön för att fulgöra postgöromålen.

Hindby fick sin post två gånger i veckan.

Den passerades nämligen av postföraren på linjen Fosie-Hindby-Sallerup-Klågerup.

En omorganisation i februari 1879 drogs linjen ovan in.

En lantbrevbärar linje upprättades på linjen Hindby-Sallerup-Klågerup.

När Hindby drogs in i slutet av 1947, fick sedan hindby borna anlita MALMÖ 15.

Hindby järnvägsstation där även Posten fanns.