S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H E S S L U N D A...1875. 01. 01 - 1916. 11. 23

Poststämplar    Brev    Vykort    Reketikett    Till första sidan.

 

Poststationens förste föreståndare var kantor C. J. Blomgren hans årslön uppgick till 250. kr.

Samtidigt inrättades gångpost mellan Bjuf - Hesslunda, med två turer i veckan.

Skräddaren Per Trulsson i Södra Vram innehade syslan.

Omsättningen på Poststationen var låg de första året, 87,37: kr. blev summan.

Här ett utdrag av Postens cirkulär från 1875 hur Hesslunda utväxlade sin post.

Tillbaka till Skånes Postanstalter