H E R S L Ö F   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 16

 

 

En mycket sällsynt poststämpel.

Åter till första sidan.