S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H E R S L Ö F...1875. 01. 01 - 1876. 12. 31

Poststämpel    Vykort    Till första sidan.

 

Poststationen öppnades den 1 januari 1875.

Kronolänsmannen C. J. Kinberg blev förste föreståndaren med en lön på 200 kr. om året.

Fjärdingsman Knut Olsson fick ansvaret för posttransporten.

Han gick med postväskan mellan Landskrona - Herslöf, ersättning för detta 1.50 per mil.

Posten blev inte lönsam, utan redan 31 december 1876 drogs poststationen in.

Posten till Herslöfs borna kom med gångpost, enligt tidtabellen nedan.

Tillbaka till Skånes Postanstalter