H E L S I N G B O R G    1  

( Stortorget 17 )

1909. 04. 01 -  1928

Helsingborg  har nu fått siffran 1 efter ortsnamnet.

Se HELSINGBORG här.

Enbart denna Poststämpeln användes under denna perioden en nst. 41n1. TUR.

Postmästaren Otto Samuel Schutz  (1909 - 1914) var verksam när Postkontoret fick namnet Helsingborg 1.

Häsingborg  blev namnet på Postkontoret från oktober 1910.

HÄLSINGBORG

Vykort med Helsingborgs huvud postkontor ca. 1920 talet.

( Det är den stora byggnaden till höger )

Webbsidan uppdaterad 2018-05-29