S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

   H E L L E S T A D....1875. 01. 01  - 1875. 12. 31

Poststämplar     Tidtabeller      Skånes Postanstalter      Till första sidan

Poststationen Hellestad har var i bruk enbart i 12 månader.

Det blev mycket post som blev felexpedierad till poststationen Hellestad  i  Östergötland.

För där fanns redan en Poststation från år 1869 med samma namn.

Generalpoststyrelsen ändrade postortens namn till  Torna-Hellestad från 1 Januari 1876.

Se mer om TORNA-HELLESTAD här.

 

Tillbaka till Skånes Postanstalter