S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H E D V I G S D A L...1894. 10. 08 - 1966. 11. 30

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Stationsinspektor Anders Svensson blev ansvarig för posten i Hedvigdal.

Hans årsarvode var 180: kr. om året.

Ett flertal personer har tjänstgjort på Hedvigsdals Poststation under åren.

En lantbrevbärarlinje utgick från Hedvigsdal - Peppinge - Kåseberga 1896.

Lantbrevbärare Jöns Hansson Nr: 9 i Walleberga gick turen.

Hedvigsdals Järnvägsstation, här hade Posten sitt kontor.

Webbsidan uppdaterad 2015-02-26