H E A G Å R D   P O S T S T Ä M P E L

Frim 1

Normalstämpel 16 .

Frim 2

Åter till första sidan.