S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H E A G Å R D....1876. 03. 03 - 1876. 11. 3

Poststämpel    Vykort    Till första sidan.

 

Mycket kort period som Heagård fans till.

Postföreståndaren är okänd.

Heagårds poststämplar är mycket sällsynta, de fåtal man ser har blå färg.

Tillbaka till Skånes Postanstalter