S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H E A G Å R D....1876. 03. 03 - 1876. 11. 3

Poststämpel -Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Mycket kort period som Heagård fans till.

Postföreståndaren är okänd.

Heagårds poststämplar är mycket sällsynta, de fåtal man ser har blå färg.

Åter till första sidan