S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H A V G Å R D....1937. 04. 02 - 1952. 12. 31

Poststämplar - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Här stavas HAVGÅRD med V.

Postföreståndaren i Havgård var Marta Davida Moberg ( Maj-1936 - Dec. 1952.)

Se även på HAFGÅRD.

Havgårds Säteri.

Åter till första sidan