S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H A S S L E B R O... 1875. 01. 01 - 1893. 03. 31

Poststämpel     Vykort    Till första sidan.

 

En poststation öppnades i Hasslebro den 1 januari 1875.

Förste föreståndaren var Carl Johan Kjellberg med en årslön på 180 kr.

Poststationen var belägen utmed postlinjen Höör - Åby (Klippan)

Där post befodrades 3 dagar i veckan med häst och vagn.

Tidtabell från 1875

Tillbaka till Skånes Postanstalter