H A R L Ö S A   P O S T S T Ä M P L A R

Här syns några av Harlösas Poststämplar

Normalstämpel 16.


Normalstämpel 33


Normalstämpel 58q.


Normalstämpel 59b.

Åter till första sidan