S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H A R L Ö S A... Period 1..1875. 08. 01 - 1891. 12. 31....Period 2..1906. 02. 18 - 2002. 02. 28

Poststämplar    Brev    Vykort    Reketikett    Till första sidan.

 

Vid 1878 års överläggningar om hur lantbrevbäringen skulle organiseras.

Blev det så att två turer i veckan inrättades på linjen Askeröd - Harlösa.

Det blev dålig lönsamhet så posten i Harlösa drogs in 31 december 1891.

När järnvägen Landskrona - Kävlinge - Sjöbo kom till återöppnades posten i Harlösa järnvägsstation.

Harlösa Järnvägsstation.

Tillbaka till Skånes Postanstalter