S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H A R D E B E R G A.

. Period 1..1885. 07. 01 - 1891. 12. 31  . /  . Period 2..1905. 06. 06 - 1950. 05. 31

Poststämplar och brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Det var mycket skriverier från kommunen till poststyrelsen innan ett postkontor kom till.

Men den 1 juli 1885 öppnades Hardeberga posten.

Dock blev det en kort period, redan 1891 drogs posten in.

När sedan järnvägen kom öppnades åter igen posten i Hardeberga den 6 Juni 1905.

Peter Vilhelm Ekstrand var förste föreståndaren.

Det öppnades en särskild lantbrevbärarlinje 1885 mellan Lund och Södra Sandby.

Jöns Nilsson från Rögle gick turen 6 gånger i veckan.

Det fanns också följande lantbrevbäringslinjer som utgick från Hardeberga Poststation.

Hardeberga - Hardebergaby  3 turer i veckan från 1906 - ?

Hardeberga - Rögle Kloster 4 turer i veckan från 1906 - ?

Hardeberga - Hardeberga Nr:4  6 turer i veckan med början från 1912 - ?

Webbsidan uppdaterad: 03-11-2017