H A M M A R L U N D A   P O S T S T Ä M P E L

Nst 16

Nst 16 -2

 

Här syns rester av den sällsynta Hammarlunda stämpeln.

_____________________________________________

H A M M A R L U N D A   V Y K O R T

Hammarlunda Kyrka från ca. 1930 talet.

Åter till första sidan.