H A M M A R L U N D A   P O S T S T Ä M P E L

Nst 16

Här syns rester av den sällsynta Hammarlunda stämpeln.

Åter till första sidan.