S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ä L S I N G B O R G ... 5... 1930- 05- 01 - 1971- 09 -30

Poststämplar    Brev    Reketikett    Till första sidan

 

Hälsingborg 5 var Poststation mellan  1 maj 1930 till  30 juni 1938.

Därefter blev det Postexpedition till stängnings dagen.

Tillbaka till Skånes Postanstalter