H Ä L S I N G B O R G   4

P O S T S T Ä M P L A R

Här syns några olika typer av Poststämplar som använts på Hälsingborg 4.

Normalstämpeltyp 59b.


Nst. 60c. A


Nst.60c. B


Nst. 60c. D

Till första sidan