S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ä L S I N G B O R G ... 4... 1928- 12- 01 - 1971- 09-30

Poststämplar    Brev     Reketikett    Till första sidan

 

Här har stavningen ändrats till att stavas med Ä.

Hälsingborg 4 var ett brevsamlingsställe ända fram till 31- 09- 1930.

Den 01 - 10- 1930 blev det en Postexpedition.

Internationell svarskupong med en normalstämpeltyp 60c. B

Tillbaka till Skånes Postanstalter