S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ä L S I N G B O R G ... 2... 1913- 12- 29 - 1971- 09-30

Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Här har stavningen ändrats till att stavas med Ä.

Hälsingborg 2 var ett brevsamlingsställe ända fram till 31- 03- 1931.

Den 01 - 04 - 1931 blev det en Postexpedition.

Posten fanns till på Holländargatan enligt expeditionsstämpeln nedan.

Webbsidan uppdaterad 2015-10-12