H Ä L S I N G B O R G   1   

1912 .03. 01 - 1971. 09. 30

 

I början på 1912 fick Hälsingborg en 1:a efter ortsnamnet.

Poststämplar med enbart namnet Hälsingborg användes även under Hälsingborg 1 perioden.

Följande poststämplar har använts på Hälsingborg 1.

Se även på HELSINGBORG och HÄLSINGBORG.

Normalstämpel 37 Tidn. .. Normalstämpel 41 TUR. .. Normalstämpel 58. .. Normalstämpel 59.

Normalstämpel 60. .. Normalstämpel 62.

Postombud. .. Lantbrevbärare. .. Postanstalten. .. Maskinstämplar. .. Reketiketter. .. Vykort.

Maskinstämplar info.

Under denna listan finns alla Skånes Maskinstämplar katalogiserade.

Vill du se enbart vad Helsingborg / Hälsingborg  så syns detta på följande MSK nummer.

MSK - 111    MSK - 201   MSK - 208   MSK - 212   MSK - 431   MSK - 715

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2018-05-31