H Ä L S I N G B O R G .1 ...P O S T E N

1912 .03. 01 - 1971. 09. 30

 

I början på 1912 fick Hälsingborg en 1:a efter ortsnamnet.

Poststämplar med enbart namnet Hälsingborg användes även under Hälsingborg 1 perioden.

Följande poststämplar har använts på Hälsingborg 1.

Se även på HELSINGBORG och HÄLSINGBORG.

Normalstämpel 37 Tidn. .. Normalstämpel 41 TUR. .. Normalstämpel 58. .. Normalstämpel 59.

Normalstämpel 60. .. Normalstämpel 62.

Postombud. .. Lantbrevbärare. .. Postanstalten. .. Maskinstämplar. .. Reketiketter. .. Vykort.

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2014-09-18