H Ä L J A R P   P O S T S T Ä M P L A R

Nst 58q

Normalstämpel. 58q

Nst 59b

Normalstämpel 59b.

Nst 64

Normalstämpel 64P

Stempelistan

Häljarp har använt poststämplar enligt listan ovan.

___________________________________________

H Ä L J A R P   R E K E T I K E T T

Typ. 4.2

Typindelning enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk.

Åter till första sidan.