H Ä L J A R P   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel. 58q

(Tidigast kända datum med stavningen Ä i namnet)


Normalstämpel 59b.

Åter till första sidan.