S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H A F G Å R D....1911. 10. 01 - 1939. 05. 09

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Ola Nilsson Ringdahl var föreståndare när Poststationen öppnades 1911.

Mars 1928 tillsattes Albin Moberg som föreståndare.

Poststationen ändra stavning omkring maj 1939 till HAVGÅRD nu med V i namnet.