S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

G U N N A R S T O R P...1874. 12. 01 - 1957. 11. 01

Poststämplar    Brev    Reketikett    Till första sidan.

 

Förste föreståndaren på Posten i Gunnarstorp var Per Nilsson.

Ett stort antal personer har varit föreståndare under åren i Gunnarstorp.

Posten var belägen i järnvägsstationen på bilden nedan.

Gunnarstorp hade postutväxling med Pkxp 31 och 32.

Tillbaka till Skånes Postanstalter