S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

G Ö D D E L Ö F....1875. 01. 01 - 1894. 06. 14

Poststämplar - Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Den 1 januari 1875 inrättades en poststation i Göddelöf.

Göddelöf hade postutväxling med Lund och Torna-Dalby från 1875.

Fjäringsmannen Erik Nilsson blev förste föreståndaren.

Han fick 50 kr. i årsarvode, men 19 juni höjdes detta till 100 kr.

När järnvägen Malmö - Genarp öppnades 14 juni 1894 drogs poststationen Göddelöf in.

Och ersattes av postkontoret i Genarp.

Överst en tidtabel på en gångpostlinje Gödelöf - Klågerup från 1876.

Tidtabel är över en lantbrevbäringslinje från 1880

Webbsidan uppdaterad 2015-02-22