S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

G L U M S L Ö V... 1940. 01. 06 - 2002. 03. 18

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Omkring 1939/40 namnändrade Glumslöv stavningen till V på slutet.

Se även på GLUMSLÖF.

Föreståndare för perioden då Glumslöv ändra namn var Kristian Hjalmar Larsson.