S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

G L U M S L Ö F...

Period 1. 1875. 01. 01. - 1879. 01. 31 .....

Period 2..1890. 10. 01 - 1939. 11. 18

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Den 1 januari 1875 öppnades posten i Glumslöf.

Förste föreståndaren var fjärdingsmannen Per Eklund.

Men redan efter 3 ½ år drogs posten in.

Glumslöfs borna fick sin post med lantbrevbäraren på linjen Vallåkra Vadensjö.

Detta med två dagars tur i veckan var kommunen i Glumslöf inte nöjd med.


År 1832 fanns det en PaketPost linje mellan Ystad-Helsingborg.

I Glumslöf fanns det då en skjutsstation.

Se även på GLUMSLÖV