S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

G L E M M I N G E B R O...1894. 10. 08 - 2002. 02. 05

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Glemmingebros järnvägsstation.

Som tillkomm 1894. Posten Glemmingebro flyttade in där den 8 november.

Det var stinsen Per Mauritz Sterner som fick ta hand om postgöromålen.

Den 1 juni 1918 skildes post och järnväg åt.

Posten flyttades ca. 100 meter från järnvägsstationen, Johan Larsson blev ny föreståndare.

En tidtabell på en lantbrevbärarlinje från 1909