G L E M M I N G E   V Y K O R T

Poststämplat 1911


Flygfoto ca 1950 talet.

Åter till första sidan.