S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

G L E M M I N G E... 1874. 01. 01 - 1894. 10. 01

Poststämplar     Vykort     Till första sidan.

 

Förste föreståndaren i Glemminge var Gustav M. Persson som fick en årslön på 80 kr.

Glemminge hade postutväxling med Cimbrishamn, Ystad, Eslöf, Pkxp 12.

År 1875 fanns det en gångpostlinje som berörde Glemminge.

Här en annan lantbrevbärarlinje som berörde Glemminge.

Det finns några lantbrevbärar linjer som också berört Glemminge under 1800 talet.

För när järnvägen mellan Ystad - Gärsnäs tillkom ( YGJ ) 1894 drogs Glemminge in.

För i nya stationshuset öppnades posten nu med namnet Glemmingebro.

Tillbaka till Skånes Postanstalter