S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

G I S L Ö V... 1927. 09. 27 - 1956. 06. 02

Poststämplar    Reketikett     Till första sidan.

 

Gislöv brev från sista dagen. Reketiketten är typ. 4.2

Se även GISLÖF.

Tillbaka till Skånes Postanstalter