G I S L Ö F   P O S T S T Ä M P L A R   O C H   R E K E T I K E T T

Normalstämpel 14


Normalstämpel 58p.

___________________________

G I S L Ö F   R E K E T I K E T T

Typ: 1.31

Typindelning enligt Sveriges Reketiketter av Bo Björk.

Åter till första sidan.