S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

G I S L Ö F... 1890. 10. 17 - 1926. 10. 10

Poststämplar - Vykort. - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Gislöfs Järnvägsstation

Just i denna järnvägsstationen öppnades en poststation den 17 oktober 1890 med namnet GISLÖF.

Järnvägens stationsföreståndare Anders Göransson fick ta hand om även posten.

Hans årslön var 1890 - 180 Kr.

Det fanns en gångpostlinje som försåg Gislöfs innevånarna med post redan 1875.

Se även GISLÖV.