S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

G E N A R P...1894. 06. 15 - 1999. 02. 16

Poststämplar    Brev    Reketikett    Till första sidan.

 

Den 15 Juni 1894 inrättades en förenad poststation i järnvägsstationen Genarp.

Förste föreståndaren var Herman Håkansson.

Men redan 1895 byttes han ut och efterträdaren Anton Edvard Reinhold Lenz tog vid.

Lenz årsarvode var 180:-

Det har varit ett stort antal föreståndare som tjänstgjort i Genarp.

År 1876 fanns det en gångpostlinje som gick till Genarp enligt tidtabellen.


Ytterliggare en gångpostlinje som berörde Genarp år 1879.

Tillbaka till Skånes Postanstalter