G A N T O F T A   T I D T A B E L

Lantbrevbärarlinjer.

Ovan en tidtabel på en lantbrevbärarlinje Gantafta - Örby - Gantofta.

Linjen fanns till under 1916, okänt hur länge.


Det har funnits en lantbrevbärarlinje även mellan Gantofta - Attarp år 1911

Turen gick 6 gånger i veckan.


Ytterliggare en lantbrevbärarlinje fanns till år 1913 Gantofta - Bårslöf.

Turen gick 6 gånger i veckan.

Åter till första sidan.