G A N T O F T A   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 29

( Stämplar på Oscar II frimärken från Gantofta är lite svåra att hitta.)


Nst.29 på Gustav V i Medaljong.


Normalstämpel 58p.


Normalstämpel 59c. A


Normalstämpel G59b. -gummistämpel.


Lantbrevbärarstämpel rektangel


Lantbrevbärarstämpel kvadrat.

Åter till första sidan.