S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

G A N T O F T A.... 1899. 11. 01 - 1969. 10. 31

Poststämplar. - Tidtabel - Vykort. - Brev. - Reketikett. - Skånes Postanstalter. - Till första sidan.

 

Gantofta trafikplats anlagt 1865.

Redan 1893 ville Postinspektionen få en Poststation i Gantofta, men järnvägsbolaget hade ingen lämplig personal.

Gantofta borna fick sin post i en postväska från Raus fram till 1899.

Men 1899 i november blev det ett postkontor i Gantofta.

Johan Ludvig Bengtsson blev ansvarig för postgöromålen med en årslön på 180 Kr.

Den 1 - 11 - 1969 namnändrades Gantofta till att heta RÅÅ 3

Webbsidan uppdaterad 2016.10.05