F U R U L U N D S   S T A T I O N   R E K E T I K E T T

Reketikett 1

Typ. 1.2

Reketikett 2

Typindelning enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk.

________________________________________________________

Fraktsedel

Järnvägsfraktsedel från Furulunds Station

Åter till första sidan.