F U R U L U N D S   S T A T I O N   P O S T S T Ä M P L A R

Nst 14 Ringt

Normalstämpel 14

Nst 14 Oscar

 

Nst 58p

Normalstämpel 58p.

Nst 58t

Normalstämpel 58t.

Nst 59b

Normalstämpel 60c. B

Nst 60c A

Nst 60c A

Nst 60c B

Nst 60c B

LBB Kvadrat

Lbb 1 i Kvadrat format

PA

PA-Postanstalten 1043 L

Stempelistan

Förteckning på Poststämplar som använts på Postkontoret

Åter till första sidan.