S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F U R U L U N D S ...S T A T I O N...1890. 01. 01 - 1978. 02. 28

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

I stationshuset hade posten sin expedition.

Stationsföreståndare Nils Gottfrid Wiezell tjänstgjorde här från 1890-1921.