F U R U L U N D     P O S T S T Ä M P L A R / R E K E T I K E T T

Normalstämpel 61c. A

Nst 61c A Omv

Normalstämpel 61c.A

Variant: omvänd årtalsföljd

Nst 61c B

 

Nst 61c C

 

Nst G64

 

Stempelistan

Poststämplar som använts i Furulund.

______________

Exp Furulund

Expeditions stämpel

Exp.Postm.

Postmästarens expeditions stämpel.

_________________

F U R U L U N D   R E K E T I K E T T

Typ. 9.13

Åter till första sidan.