S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F U R U L U N D...1978. 03. 01 - ?

Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Poststämplat 1903