F U L L T O F T A   P O S T S T Ä M P L A R

Nst 16 typ1

Normalstämpel 16

Första perioden

Nst 16 Typ2

Normalstämpel 16

Andra perioden

Nst 16 Lila

Variant lila färg nst.16

Nst 14

Normalstämpel 14

Nst 59b

Normalstämpel  59b.

Stempelistan

Fulltofta har använt följande Poststämplar.

___________________________________

F U L L T O F T A   B R E V

Rekbrev stämplat sista dagen. Reketiketten är typ. 5.1

Typindelning enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk.

____________________________________

F U L L T O F T A   V Y K O R T

Fulltofta Herrgård poststämplat fulltofta 1955.

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad: 2021-03-09