S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F R O S T A...H A M M A R L U N D A...1945. 06. 18 - 1954. 06. 09

Poststämplar - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Och från 18 Juni 1945 benämns Posten FROSTA HAMMARLUNDA.

Posten FROSTA HAMMARLUNDA upphör helt den 9 Juni 1954.

Se även på FROSTA HAMMARL: