S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F R O S T A...H A M M A R L :   1906. 02. 18 - 1945. 04. 08

Poststämplar - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Frosta Hammarl:

Poststationen öppnades den 18 februari 1906.

Förste föreståndaren var skolläraren P. Hansson som fick 125 kr i årslön.

Se även på FROSTA HAMMARLUNDA