F R E N N I N G E   P O S T S T Ä M P L A R

Nst 16 En otroligt svår ortsstämpel.

Auktionspriser är ca. 5000 - 6500:-

Åter till första sidan