S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F R E N N I N G E....1876. 11. 01 - 1879. 01. 31

Poststämpel    Vykort    Till första sidan.

 

Poststationen Frenninge tillkom den 1 November 1876.

Frenninge hade postutväxling med Pkxp 12.

Handlanden M. Fredricsson var Postföreståndare med ett årsarvode på 150 kr.

År 1878 diskuterade poststyrelsen om en lantbrevbärare linje mellan Vollsjö - Önnerup.

Här nedan är tidtabellen.

Ett avlämningsställe inrättades i fabrikör N. I. Trollens bostad i Vallarum.

Och där fick Frennninge borna hämta sin post.

1908 fanns det en lantbrevbäringslinje enligt tidtabelen ovan.

För poststationen drogs in 31 januari 1879.

Ett postombud har också funnits i Frenninge,

nämligen VOLLSJÖ POSTOMB. 1 från 1 Augusti 1929 - 31 Juli 1960.

Webbsidan uppdaterad 2015-11-08

Tillbaka till Skånes Postanstalter