F O T E V I K   P O S T S T Ä M P L A R

Nst 33 Medaljong

 

Normalstämpel 33


Nst 59b

Normalstämpel 59b.

Stempelistan

Foteviks olika poststämplar

______________________________________

F O T E V I K   R E K E T I K E T T

Typ. 1.1

Typnummrering enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk.

Åter till första sidan.