F O S I E B Y   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 14

Normalstämpel 59b.

___________________________________

F O S I E B Y   B R E V

Nst. 14 på vykort. 1903.

Vyk 1

Vykort Fosie Kyrka

Postkort med normalstämpel G59b.

_____________________________________

F O S I E B Y    R E K E T I K E T T

Typ. 3.2

Typnummrering enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk.

Åter till första sidan.