S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F O S I E B Y....1898. 10. 05 - 1967. 12. 31

Poststämplar    Brev    Reketikett    Till första sidan.

 

Fosieby trafikplats anlades 1898.

Och samtidigt flyttade posten in i byggnaden.

Stationsmästare Nils Persson Cato var ansvarig för posten. i 18 år.

Webbsidan uppdaterad 2015-02-20

Tillbaka till Skånes Postanstalter