S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F O S I E ...1875 -01-01 - 1897 -01 - 31 --- F O S I E - M A L M Ö....2002. 03. 06 - Ännu i bruk.

Poststämplar - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

En Poststation inrättades i Fosie 1. januari 1875.

Fosie hade postutväxling med Pkxp 30, 33, 35 samt med Malmö.

En tidtabell på en gångpostlinje från 1875

Här en tidtabell för gångpostlinjen Fosie - Sallerup.

Hemmansägaren Hans Jönsson antogs till föreståndare med en årslön på 200 kr.

Fosie blev en kortlivad Poststation. För den 31. januari 1879 drogs posten in.

F O S I E - M A L M Ö.

Öppnades den 6. mars 2002.

Åter till första sidan